Tu będą zdjęcia 3D wykonane w różnych technikach. Co kto lubi...:
STEREOGRAMY
Oglądane ZEZEM
ANAGLIFY