Co to takiego BMI ?

Body Mass Index (ang. wskaźnik masy ciała, w skrócie BMI; inaczej wskaźnik Queteleta II) - współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach:Dla osób dorosłych wartość BMI wskazuje na:
< 15 - wygłodzenie
15,1 - 17,4 - wychudzenie
17,5 - 18,5 - niedowagę
18,5 - 24,9 - wartość prawidłową
25,0 - 29,9 - nadwagę
30,0 - 34,9 I stopień otyłości
35,0 - 39,9 II stopień otyłości
>= 40,0 III stopień otyłości (otyłość skrajna); (spasłość totalna - przyp. puh.)

Kliknij poniżej by wyliczyć Twoje BMI albo prawidłową wagę...